12 januari 2016

Missie

Waarom aanbesteden voor ondernemers anders kan

Tijdens mijn afstuderen kwam ik in aanraking met de wereld van aanbestedingen. Mij werd gevraagd om de gevolgen van de invoering van de Aanbestedingswet 2012 in heldere taal voor ondernemers in een document te vangen. Deze opdracht heb ik ruim geïnterpreteerd en ben aan de slag gegaan met het bestuderen van de wet en regelgeving. Parallel hieraan heb ik in de praktijk onderzoek gedaan naar hoe ondernemers aanbestedingsprocedures ervaren. Nadat ik met verschillende ondernemers heb gesproken werden een aantal vermoedens bevestigd.

  • Ondernemers schrikken van de procedures en complexiteit van de regelgeving rondom aanbestedingen.
  • Bij een oppervlakkige kosten/baten analyse komen zij snel tot de conclusie dat het teveel kost.
  • Aanbestedingen hebben een slechte reputatie onder ondernemers.

Deze bevindingen staan haaks op wat de overheid wil bereiken met de nieuwe wetgeving. Wat mij betreft gaat de slogan van de belastingdienst ook op voor de aanbestedingswereld; “leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker”. Met dit in mijn achterhoofd ben ik een manier gaan zoeken hoe ik het makkelijk kan maken voor ondernemers om in te schrijven. Vanuit mijn afstuderen had ik de structuren van de wetgeving al blootgelegd, een goede basis om een stroomschema vorm te geven. Vervolgens heb ik op basis van software van Berkeley Bridge een concept ontwikkeld om ondernemers een beslissing te laten maken om in te schrijven op een aanbesteding.

Het bereik van aanbestedingen is op dit moment niet groot genoeg om te spreken van eerlijke kansen voor alle ondernemers. Het tweeledige doel van aanbestedingsbeleid is om concurrentie te vergroten en geïnteresseerde partijen een gelijke kans te geven. Mijn overtuiging is dat ik meer ondernemers die kans op overheidsopdrachten kan geven. De procedures zullen niet snel minder complex worden maar er zijn manieren om dit te automatiseren en behapbaar te maken voor ondernemers.

Barry van Varik